Det är icke en lycka som beror av människan själv, att hon kan äta och dricka och göra sig goda dagar under sin möda

Predikaren 2:24

2021-10-18